Firma uczestniczy w projekcie: 3.4.

26 październik 2020

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Nr Umowy: POIR.03.04.00-12-0069/20-00 Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy w FIRMIE PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEJ “AKCES-PLAST” TOMASZ KUBASIAK, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. […]